Mac OS X內建預覽程式,可以簡單快速的調整照片色彩與飽和度,還可以進行圖片的像素大小縮放­。

 

快速調整色階與色彩亮度等等

 

 

 

工具選項調整大小

 

 

可自訂輸入所需縮放大小像素

 

 

 

 

您也可能喜歡這些文章

Copyright © 2018 ucamc